Renovatie Carlton Beach Hotel

Renovatie Carlton Beach Hotel

Hieronder ziet u een renovatie project voor Carlton Beach Hotel te Scheveningen. Dit is in opdracht van Woonveste.

Carlton Hotel

Hieronder nog een aantal foto’s van de renovatie:

Renovatie proces