Garantie

Garantie

Een dak dient ons droog en koel te houden in weer en wind. Weersinvloeden als regen, zon, vorst en storm hebben invloed op de levensduur en daken dienen dan ook op een juiste manier te worden onderhouden en tijdig te worden vervangen om ongewenste lekkage te voorkomen.

10 jaar

Wij maken gebruik van gecertificeerde producten welke worden geleverd met garantieverklaringen van de leveranciers. Op al onze onze daken ontvangt u dan 10 jaar garantie